- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ มูลนิธิโครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ มูลนิธิโครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๗
ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๗
ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี" ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี" ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.19 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระอินทร์เป่าสังข์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.19 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระอินทร์เป่าสังข์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการกรม  จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสารบรรณผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กปส. และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสารบรรณผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กปส. และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางสาวถนิมรัตน์ แกล้วทนงค์ เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”  ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางสาวถนิมรัตน์ แกล้วทนงค์ เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 29 และ “พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 29 และ “พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์
facebook

วารสารกรมประชาสัมพันธ์

PRD 261 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 260 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 258 (ตัวอย่างข้อมูล)

VIDEO Multimedia

Infographic

banner 1
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government