ไข้หวัดใหญ่ หนึ่งในโรคยอดฮิตในฤดูฝน โรคไข้หวัดที่ร้ายแรงเหมือนชื่อ ☔️😷

ไข้หวัดใหญ่ หนึ่งในโรคยอดฮิตในฤดูฝน โรคไข้หวัดที่ร้ายแรงเหมือนชื่อ ☔️😷 

🦠❗️โรคไข้หวัดใหญ่ คือ โรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคจะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตได้

อาการ 🤧
- ไข้สูงเฉียบพลัน
- หนาวสั่น 
- ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ 
- มีน้ำมูกใส คัดจมูก  ไอแห้ง เจ็บคอ 
- เบื่ออาหาร

การป้องกัน 💉
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
- สวมหน้ากากอนามัย
- ล้างมือบ่อย ๆ 
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

**ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา  เป็นเชื้อไวรัสต่างชนิดกัน และมีความรุนแรงแตกต่างกัน ไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้**


🚑⛑️ ที่มา: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค 
🖇️ https://www.pidst.or.th/A709.html


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar