🙊 ฝีดาษลิง (Monkeypox) โรคระบาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม ❗❗❗

🙊 ฝีดาษลิง (Monkeypox) โรคระบาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม ❗❗❗

ฝีดาษลิง เกิดจาก ไวรัส Othopoxvirus ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสโรคไข้ทรพิษ (Smallpox) โดยพบเชื้อในสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต ฯลฯ

👥 ฝีดาษลิงติดต่อได้อย่างไร ❓

ฝีดาษลิงติดต่อได้จากสัตว์สู่คน จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค และจากคนสู่คน

😷 อาการที่มักพบในโรคฝีดาษลิง

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการแสดงต่าง ๆ ดังนี้

- มีไข้ ไข้สูง

- ปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

- มีผื่น ตุ่มหนอง โดยมักจะขึ้นที่บริเวณใบหน้า แขน ขา และตามลำตัว

🧑‍⚕️ รักษาได้อย่างไร?

สามารถให้ยาต้านไวรัส Cidofovir , Tecovirimat , Brincidofovir เพื่อป้องกันโรคได้

👉 แนวทางการป้องกัน

1. เลี่ยงการสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์

2. รับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก

3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ

💉หมายเหตุ : วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85%

ที่มา : โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar