วันส้วมโลก 19 พฤศจิกายน

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการใช้ส้วม โดยเฉพาะผู้คนจำนวน 3.6 พันล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงการสุขาภิบาลอย่างปลอดภัย เป็นการดำเนินการเพื่อจัดการกับวิกฤตสุขอนามัยโลกและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 คือ น้ำ และสุขาภิบาลสำหรับทุกคนภายในปี 2573

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ในฐานะตัวแทนการรณรงค์วันส้วมโลกในประเทศไทย จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันส้วมโลก ประจำปี 2565 (World Toilet Day 2022) กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ “ท่องเที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน” โดยส่งเสริมและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ให้ประชาชน ผู้เดินทางและท่องเที่ยวได้ใช้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

  กรมประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) ผ่านกิจกรรม Toilet Big Cleaning Days ได้มีการทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานให้สะอาดได้มาตรฐาน HAS (H: Health, A: Accessibility, S: Safety) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้ความสำคัญการเน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมได้แก่ ที่รองนั่ง ที่จับสายฉีดชำระ ก๊อกน้ำล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู ที่กดโถส้วม ที่กดปัสสาวะและพื้นห้องส้วม เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง 

#Worldtoiletday #Worldtoiletday2022 #วันส้วมโลก2565 #WorldtoiletdayThailand2022


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar