- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
การประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
การประชุมผู้บริหาร กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ณ กรมประชาสัมพันธ์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ณ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรม kick off การเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี 2567
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรม kick off การเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี 2567
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผอ.สำนัก/กอง ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 2HD ถนนวิภาวดีรังสิต
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผอ.สำนัก/กอง ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT 2HD ถนนวิภาวดีรังสิต
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๙๑ และหารือในด้านความร่วมมือการสร้างและเผยแพร่ content ผ่านช่องทางสื่อ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๙๑ และหารือในด้านความร่วมมือการสร้างและเผยแพร่ content ผ่านช่องทางสื่อ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ในโอกาสแสดงความยินดี  พร้อมเชิญร่วมกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสแสดงความยินดี พร้อมเชิญร่วมกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีและพบแพทย์ ณ กรมประชาสัมพันธ์
กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีและพบแพทย์ ณ กรมประชาสัมพันธ์
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และเยาวชนร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และเยาวชนร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
facebook

วารสารกรมประชาสัมพันธ์

PRD 261 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 260 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 258 (ตัวอย่างข้อมูล)

VIDEO Multimedia

Infographic

banner 1
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government