- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๑๔ กรมหม่อนไหม “๑๔ ปี กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล”
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๑๔ กรมหม่อนไหม “๑๔ ปี กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล”
ผู้แทน สลก. บรรยายในหัวข้อ ‘ระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการเขียนหนังสือราชการ’
ผู้แทน สลก. บรรยายในหัวข้อ ‘ระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการเขียนหนังสือราชการ’
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖”
กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖”
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๖“ น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๖“ น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๙๐ กรมท่าอากาศยาน
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๙๐ กรมท่าอากาศยาน
สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๖"
สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๖"
การจับฉลากออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี 2566
การจับฉลากออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง” ประจำปี 2566
การประชุมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
facebook

วารสารกรมประชาสัมพันธ์

PRD 261 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 260 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 258 (ตัวอย่างข้อมูล)

VIDEO Multimedia

โขนเป็นมหรสพที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโขนเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานศาสตร์หลายแขนงได้อย่างลงตัวและได้รับความนิยมสืบมา
ในปีพุทธศักราช 2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเห็นความสำคัญและฟื้นฟูให้โขนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง จึงเป็นที่มาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สมดังพระราชเสาวนีย์ #ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน
ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงโขนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปด้วยกัน 5 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท และ 600 บาท
สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com

Infographic

banner 1
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government