รวบรวมวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามนิยาม “พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565”

🗒️ Infographic รวบรวมวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามนิยาม “พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565”

 

📌 หัวใจหลักของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

📌 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

📌 หน่วยงานรัฐต้องทำอะไรหลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

📌 ขออนุญาต ตามนิยาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

📌 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ติดต่อหน่วยงานรัฐ

 

📲 รายละเอียดเพิ่มเติม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้ที่ https://lawreform.go.th/index.php/post/739?fbclid=IwAR1pHIFgadMWv888GwPvWs_aEZYpOU8MToJk-QEMyfl6u2vKfxt4Mo1iaII

 

📍 ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar